High5Girls skaber fælleskab for piger med interesse i STEM-fagene

High5Girls afholder gratis 2 dags events for piger i alderen 13-19 år med interesse for naturvidenskabelige emner

Siden NGO'en High5Girls blev stiftet i 2018, har de arbejdet for at danne et sted for piger i 13-19 års alderen, der savner et interessefællesskab indenfor science og teknologi. High5Girls har skabt dette fælleskab gennem camps, mor/datter aftener og et fælleskab af frivillige. Så er du nysgerrig og har lyst til at prøve nye ting, så kan du på camps få lov at kigge ind i en lang række jobs og studier, der handler om at udvikle nye og bæredygtige produkter til verden.

High5Girls laver camps om mange forskellige science områder – alt fra bæredygtig tøjproduktion, smerteforskning til robotter og kunstig intelligens. Formålet er at få flere piger ind i STEM-fagene, og dermed afbalancerer kønsopdelingen. High5Girls har omkring 100 rollemodeller og det er dem, der bestemmer, hvilke camps der tilbydes. De fleste af de kvindelige, frivillige rollemodellerne er ingeniører. Sammen med dem udvikler High5Girls et program ud fra deres passion og viden.

Camps

High5Girls camps er et 2-dags gratis event, High5Girls sørger for transport, mad/drikke, snacks og overnatning. Her kan deltagerne opleve en teknologi og møde de rollemodeller, der arbejder med den til dagligt. På  Camp besøger man altid et universitet eller en virksomhed, der arbejder med teknologien. Deltagerne får også viden om de samfundsmæssige udfordringer, som teknologien forsøger at løse, og de får lov til selv at prøve teknologien eller en simuleret proces af den for at give en dybere forståelse af, hvordan den virker.

Campen indeholder også altid en entreprenøropgave, hvor deltageren kan afprøve deres egne ideer. Deltageren kommer til at arbejde sammen med de andre piger på campen om opgaven og får hjælp af rollemodellerne. Til sidst pitcher grupperne deres ideer og får feedback. Om aftenen er der fri leg, hygge, musik og spil på Hostlet.

High5Girls afholder jævnligt events. De fleste af dem diverse steder i Danmark, såsom det gratis event om robotkodning den 9-10 august. Derudover afholder de bl.a. også camps i Holland og på Grønland for grønlandske piger. Du kan finde deres kommende events her.

Mor/datter aften

Udover camps afholder High5Girls også gratis mor/datter aftener. Her inviteres piger i 13-16 års alderen og deres mødre fx til at lære robotkodning af en robot ingeniør. Derudover er aftenerne sat af til at have gode samtaler om uddannelse og måder éns forældre kan støtte op om éns uddannelsesvalg. Tal viser, at mødre i 75% af tilfældene er den der taler om uddannelse med sin datter. Moren er derfor også den vigtigste rollemodel, når det kommer til at vise vejen og bakke op om en uddannelse. Aftenen går også med at tale om job stereotyper, biases og om, hvordan vi præger med vores egen adfærd. 

Læs mere om High5Girls her.

EU funded project