Betingelser og vilkår

Det du finder på denne side, er hentet fra en bred vifte af kilder, som vi har samlet sammen. Noget er gratis tilbud for alle borgere, mens andet kan være tiltænkt (eller forbeholdt) for medlemmer i en given forening, ansatte i en virksomhed eller noget tredje. 

Med det forbehold kan du altså ikke forvente at alt, hvad du finder her, er et åbent kagebord, men der vil være meget for enhver. Og dér hvor du falder over noget, du bliver interesseret i, men som ikke er umiddelbart tilgængeligt, vil vi altid gerne høre fra dig. 

Hensigten med denne hjemmeside er derfor ikke at skabe en database, ligesom vi ikke selv ser det som et ’projekt’ i den forstand, at vi (nogensinde) når en slutdato. Snarere er dette næring til et økosystem, hvor forskellige aktører, interessenter og interesserede skaber liv med og af indholdet i DSJC Danmark. 

I det lys: Velkommen til, kig dig rundt, og tag fat i os når du ser en grund til det. Digitale kompetencer er noget vi er fælles om – ikke for fremtiden, men for livet! 

Læs mere om DSJC Danmark her.