Du kan nu tilgå den europæiske kompetenceramme for kvanteteknologi på dansk

I maj 2021 offentliggjorde QTEdu-konsortiet den første version af den europæiske kompetenceramme for kvanteteknologier. Kompetencerammen har til formål at kortlægge landskabet af kompetencer og færdigheder inden for kvanteteknologi og dermed etablere et fælles sprog, der letter kommunikation og samarbejde mellem forskellige interessenter i uddannelsesøkosystemet.

Rammen er tænkt som udgangspunkt for planlægning og strukturering af en række uddannelses- og træningsprojekter inden for kvanteteknologi, fx kandidatuddannelser på universiteter, uddannelsesprogrammer for industriens arbejdsstyrke eller uddannelsesmæssige forskningsinitiativer. Rammens struktur er inspireret af DigCompEdu, Digital Competence Framework for Educators, der blev brugt som skabelon. 

Du kan tilgå kompetencerammen for kvanteteknologi på dansk her.

EU funded project