FAQ                      

Hvad betyder DSJC ? 

Nærmest overalt fylder ‘digitale kompetencer’ mere og mere. Det nogle kalder ’den digitale transformation’ har betydning for måden, vi lever på, bor på, arbejder på og omgås andre – fra familien, vennerne, kollegaerne og resten af verden.  

EU har taget initiativ til et større projekt, Digital Skills & Jobs Coalition (DSJC), hvor medlemslandene arbejder sammen for både at belyse og oplyse om, hvad en endnu mere digital fremtid betyder for os – privat, i civilsamfundet og på arbejdspladserne. 

I hvert deltagende EU-land samles en ’national koalition,’ som bidrager til at indsamle, drøfte og kommunikere tilbud som kommer EU-borgerne til gavn, startende i de respektive lande. 

På denne side er du nået frem til den danske del af DSJC-projektet. Her arbejder en bred vifte af danske organisationer og personer sammen for at gøre danskernes digitale kompetencer endnu stærkere. Vi er godt placeret som udgangspunkt, men vi har meget at lære fra andre lande, og det præsenterer vi også for dig her på siden. 

Hvem er vi? 

Den danske koalition er en uafhængig, apolitisk samling af interesserede og interessenter, hver især med egne bidrag og mærkesager, arbejdende i fællesskab for at udbrede og løfte danskernes digitale ’skills’ og kompetencer, til hverdag og fest, privat og professionelt. 

Læs mere under Partnere
 

Hvad vil vi? 

Vi vil finde og dele relevant indhold om ’digitale skills’ fra hele Europa, dvs. relevant nyt, good/best practises, inspiration, kursus- og træningstilbud, events m.m. til værdi for danskere – både dem, der er på aktiv jagt efter flere, bedre eller nye ’skills’ og for dem, der blot søger at ’begå sig’ digitalt. 

Idet vi gør dét, tager vi stilling til kvalitet, relevans og ‘overførbarhed’ i dansk kontekst. Tillige med en sådan kuratering vil vi sikre, at relevante aktiviteter igangsættes eller eksisterende tiltag og aktiviteter støttes – ikke begrænset af den danske koalition, af en betalingsmur eller andet, men åbent for alt og alle. 

Samtidig vil vi indsamle og kurantere dansk indhold og dele med resten af Europa, sådan at de gode tiltag, samarbejdsformer og vaner som i særlig grad trives i Danmark, kommer resten af det europæiske fællesskab til gode.  

Idet vi gør dét, vurderer vi relevans for målgruppen/målgrupper, samt sikrer os et ‘medejerskab’ fra dem, der bidrager med aktiviteten. 

Læs mere under Betingelser og vilkår
.
 


Om det europæiske samarbejde 

Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC) er et paneuropæisk initiativ, der har til formål at forbinde alle interessenter, som på en eller anden måde arbejder for at løfte europæernes digitale kompetencer. Det er organiseret i form af nationale koalitioner, en for hver medlemsstat, som igen koordineres fra Bruxelles af de tre organisationer Digital EuropeEuropean Schoolnet og All Digital. Disse støtter de nationale koalitioner med oplysningsaktiviteter samt med at lette overførslen af midler, som EU-Kommissionen har afsat til formålet. 

En integreret del af DSJC er at dække både private og offentlige organisationer, herunder repræsentanter for regeringen.

DSJC skal sikre, at hvert europæisk land ikke skal genopfinde den digitale tallerken. DSJC er stedet, hvor vi deler viden, lærer om best practice, skaber kontakt på tværs af brancher og landegrænser og finder de mest optimale løsninger på nutidens digitale problemstillinger.

Læs mere om EU-projektet her. 

EU funded project