Region Midtjyllands uddannelsespulje skal fremme unges digitale kompetencer

20 mio. kroner fordeles på 15 projekter til forskellige uddannelsesinstitutioner, hvoraf flere projekter skal styrke lærer og elevers digitale kompetencer, bl.a. i AI .

Region Midtjylland vil fremme studerendes kompetencer og viden om fremtidens teknologier, særligt AI. AI's hastige udvikling ændrer arbejdsmarkedet og  dets efterspørgsel på nye kompetencer - det ønsker Region Midtjylland at ruste de unge til. Regionsrådet har derfor besluttet at fordele i alt 19,9 mio. kroner fra regionens uddannelsespulje målrettet udvikling af ungdomsuddannelserne. Pengene går til 15 spændende projekter, der involverer en bred vifte af uddannelsesinstitutionerne i regionen og fokuserer på at fremme teknologiske færdigheder inden for bl.a. grøn omstilling og ikke mindst kunstig intelligens.

80% af uddannelsespuljen skal gå til en temapulje med større projekter, og resten til en åben pulje med mindre projekter. Dette skaber grundlag for større og mere målrettede projekter, der kan have en varig effekt på uddannelseslandskabet i regionen, fortæller Anders Kühnau.

Temapuljen

Blandt de tre projekter der modtager midler fra uddannelsespuljens temapulje er Learnmark Horsens. De skal gennemføre et projekt om, hvordan erhvervsskolerne kan bruge AI i undervisningen til at klæde eleverne på til fremtiden. Gennem undersøgelser og udvikling på både erhvervsfaglige og erhvervsgymnasiale områder, skal der skabes tre AI-didaktiske modeller og en AI-kompetencemodel. Disse skal give svar på, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen til at differentiere, fremme læring og sikre, at eleverne opnår AI-kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Der fokuseres særligt på sprogfagene i det erhvervsgymnasiale område, da de i stigende grad udfordres af AI. Projektet modtager fem millioner kroner i støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje 2024 og adresserer puljens temafokus på 'Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked'.

Et andet projekt Region Midtjylland støtter er MYRE Midt (Viborg), drevet af Mercantec. 
Mercantec har søgt om tilskud til et projekt, der har til formål at ruste uddannelsesinstitutioner og deres elever til mødet med fremtidens teknologier på en reflekteret og anvendelsesorienteret måde. Det inkluderer kompetenceudvikling af underviserne gennem seminarer og workshops
om teknologi- og sprogkompetencer i arbejdslivet. Til dette formål støtter Region Midtjylland med 2,7 mio. kroner.

Den åbne pulje

Skriftlighed forfra: Aarhus Business College søger om tilskud til et projekt, der har til formål at styrke elevernes læring ved at tænke skriftlighed forfra og tænke i, hvordan AI bliver en læringsressource. Det gøres ved at der udvikles moduler til efteruddannelse af lærere samt moduler til elever i grundforløbet, der klæder dem på til at forstå AI-teknologien og introducerer dem til grundlæggende prompting-kompetencer. Hertil støtter Region Midtjylland med 1 mio. kr. 

Digitalt Grundforløb på STX (Randers): Randers Statsskole søger om tilskud til et projekt, der har til formål at styrke elevernes digitale dannelse ved at gennemføre et samlet undervisningsforløb tidligt i deres gymnasietid. Her får eleverne central faglig viden om digitale systemers indretning, vores muligheder i samspillet med dem, og deres effekter på menneskeadfærd såvel som samfundsstrukturer. Region Midtjylland støtter projektet med 0,145 mio. kroner.

Lær med AI (Randers): Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, der har til formål at uddanne undervisere i at forstå og anvende kunstig intelligens som et redskab, der kan understøtte elevernes læring. De deltagende undervisere skal introduceres til AI og anvendelsesmulighederne, hvorefter partnerskabet vil udvikle undervisningsmaterialer og aktiviteter, der introducerer eleverne til AI, dens potentialer og faldgruber, med fokus på ansvarlig og effektiv anvendelse. Region Midtjylland støtter her med 0,492 mio. kroner.


Læs mere om projekterne her. 
EU funded project