EU står over for voksende kvalifikationskløft inden for cybersikkerhed, viser ny Eurobarometerundersøgelse

Derfor vil kommissionen i år støtte med 10 millioner euro til projekter med fokus på cybersecurity træningsprogrammer til SMV'er og den offentlige sektor.

Kvinde går med megafon. i forgrunden er teksten cyberskills og EU logo
En nyligt offentliggjort Eurobarometer-undersøgelse fremhæver den stigende mangel på cybersikkerhedsfærdigheder i hele Den Europæiske Union og opfordrer til øjeblikkelig handling for at øge antallet af cybersikkerhedsspecialister og øge bevidstheden om cybersikkerhed blandt medarbejdere i virksomheder i hele EU. Undersøgelsen er i overensstemmelse med de seneste resultater i en fremsynsrapport fra EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), som fremhævede manglen på cyberfærdigheder som en væsentlig faktor, der bidrager til at øge cybertruslerne. Disse trusler udgør en stor risiko for driften af net- og informationssystemer og det indre markeds overordnede integritet.

De vigtigste resultater af Eurobarometerundersøgelsen om cyberfærdigheder

Eurobarometer-undersøgelsen afslørede flere kritiske indsigter:

  • Bevidstheds- og uddannelsesmangler: Selv om 71 % af virksomhederne anerkender cybersikkerhed som en høj prioritet, har 74 % ikke gennemført uddannelses- eller oplysningsprogrammer for deres medarbejdere. 68% af virksomhederne mener, at der ikke er behov for uddannelse, 16% er ikke oplyste om deres uddannelsesmuligheder og 8% citerer budgetbegrænsninger som en hindring.
  • Ansættelsesudfordringer: Over halvdelen af de virksomheder, der søger efter fagfolk inden for cybersikkerhed, står over for vanskeligheder, primært på grund af mangel på kvalificerede kandidater (45 %), generel mangel på kandidater (44 %), manglende viden om cybersecurity roller(22 %) og budgetbegrænsninger (16 %).
  • Kvalifikations- og certificeringsmangler: 76 % af de ansatte i cybersikkerhedsroller mangler formelle kvalifikationer eller certificeret uddannelse. Desuden overgik 34 % fra ikkecyberroller, og 57 % påtog sig cybersikkerhedsansvar ud over deres eksisterende opgaver.
  • Mangfoldighed og inklusion: Mens 70 % af respondenterne anerkender betydningen af mangfoldighed og inklusion inden for cybersikkerhed, angav 53 % af virksomhederne, at de ikke havde nogen kvinder i cybersikkerhedsroller. På trods af dette er omkring to tredjedele enige om, at kvinder opfordres til at forfølge cybersikkerhedsstillinger.


Styrkelse af cybersikkerhedsfærdigheder: Kommissionens svar


Som reaktion på disse udfordringer har Europa-Kommissionen intensiveret indsatsen for at øge bevidstheden om og synligheden af initiativer vedrørende cybersikkerhedsfærdigheder og øge antallet af kvalificerede fagfolk. Et centralt initiativ er Cybersecurity Skills Academy, der blev lanceret sidste år for at styrke samarbejdet mellem den private og den offentlige sektor på både europæisk og national plan. Den 22. maj mødtes Kommissionens næstformand Margaritis Schinas og kommissær Thierry Breton med industriens ledere og organisationer, der har forpligtet sig til at tilbyde gratis uddannelse gennem akademiet. Akademiet har til formål at fungere som et centralt knudepunkt for uddannelsesmuligheder i hele Europa, der integrerer indsatsen fra forskellige nationale og europæiske initiativer og tilbyder oplysninger om cybersikkerhedscertificeringer. I den forbindelse opfordrer akademiet virksomheder og organisationer i hele Europa til at give tilsagn om at afhjælpe manglen på cybersikkerhedsfærdigheder og forbedre kønsbalancen på området. Deltag i bestræbelserne på at lukke cyberkvalifikationskløften i Europa: afgiv dit tilsagn her og bliv en del af Cybersecurity Skill Academy!

Investeringer og fremtidsplaner

Kommissionen har afsat 10 mio. EUR i år til at støtte projekter, der har til formål at gennemføre uddannelsesprogrammer i cybersikkerhed for SMV'er, nystartede virksomheder og den offentlige sektor. Siden 2021 er der investeret ca. 600 mio. EUR i projekter og initiativer vedrørende cybersikkerhedsfærdigheder med støtte fra medlemsstaterne og partnere i den private sektor. Der forventes at blive annonceret nye finansieringsmuligheder i efteråret 2024.

Desuden er Women4Cyber-netværket blevet medtaget i akademiets platform til bekæmpelse af kønsbaserede stereotyper inden for cybersikkerhed. Dette netværk, der har været på platformen Digital Skills and Jobs siden marts 2024, samler kvalificerede kvinder inden for cybersikkerhed fra forskellige sektorer og ekspertiseniveauer. For mere detaljerede oplysninger om Eurobarometer-undersøgelsen: Eurobarometer-undersøgelsen om cyberfærdigheder.
EU funded project