Cybercue: Skræddersyet cybersikkerhed på 10 minutter.

Platformen Cybercue udsender relevante varsler og anbefalinger baseret på SMV’ers egne oplysninger.

Mange små og mellemstore virksomheder (SMV) har ikke ressourcerne eller de faglige kompetencer til at beskytte deres virksomhed mod cybersikkerhedshændelser. Det er synd, for en hændelse – eller et cyberangreb – kan i sidste ende koste virksomheden sin overlevelse. Cybercue er en platform, der tager de små og mellemstore virksomheder hverdagsudfordringer alvorligt.

Myndighederne og en lang række aktører forsøger at skabe opmærksomhed om, hvordan man kan beskytte sig, men analyser viser, at al den kommunikation om cybersikkerhed fra de mange afsendere gør mere skade end gavn. For hvor skal SMV’en gå hen for at finde de løsninger, der lige akkurat passer til den enkelte lille virksomheds behov og modenhed? Det forsøger et nyt værktøj, Cybercue, at gøre noget ved.

Cybercue er en platform, hvorfra SMV’en kan drive sin sikkerhed. Platformen udsender, baseret på SMV’ens egne oplysninger, varsler og anbefalinger, der er relevant for lige akkurat den virksomhed og ikke alle andre. Som en service bliver Cybercue dermed bedre og mere præcis, jo mere SMV’en anvender platformen. Cybercue holder øje med udviklingen og vurderer sikkerhedsniveauet i din branche, så du ikke behøver at gøre det selv. Hvis noget kræver akut handling, sendes en notifikation med det samme. Virksomhedens sikkerhedssetup evalueres løbende, og bliver kun kontaktet, når der er behov for det.

Cybercue er et værktøj til it-nøglepersonen i virksomheden. En it-nøglepersonen kan både være ejerlederen, bogholderen, den kontraktansvarlige eller en anden, der har fået opgaven. Det er typisk én, som ikke har informationssikkerhed som sit primære arbejdsområde, og derfor heller ikke nødvendigvis har interessen for området. Måske har it-nøglepersonen ikke den nødvendige tid til at sætte sig godt ind i truslerne. På Cybercue starte du med at svare på 12 enkle spørgsmål om din virksomhed, 10 minutter senere er du i gang. 


Adfærdsdesign

Cybercues platform er udviklet ud fra principperne i adfærdsdesign og baseres på en abonnementsmodel, hvor SMV’en betaler et fast månedligt beløb. Platformen samler de behov, som en SMV har for at kunne drive sin sikkerhed: Overblik over forretningen, opdatering af IT og systemer, hændelseshåndtering og anbefalinger til tiltag, der kan øge sikkerheden i virksomheden og blandt medarbejderne. Dette baseret på en selvvurdering af virksomhedens styrker og svagheder på både digitale og analoge parametre inden for sikkerhedsområdet.

Platformens dataopsamling giver mulighed for at SMV’erne kan sammenligne sit sikkerhedsniveau med kolleger og konkurrenters og dermed blive inspireret til at gøre mere. Samtidig kan Cybercue gøre cybersikkerhed til en positiv historie ved at formidle præventive sikkerhedshandlinger og understøtte sikkerhedshandlinger, som kan udstilles som et cyberbarometer, der formidler sikkerhedsniveauet fordelt på brancher, virksomhedsstørrelse og geografisk beliggenhed. 

Om Cybercue

Cybercue er en service,der koster 179 kr. om måneden, men er gratis den første måned.  
Cybercue er støttet af bl.a. Innovationsfonden og Beyond Beta, og har inddraget aktører såsom Alexandrainstituttet, brancheorganisationer og myndigheder i udviklingsperioden.
Prøv Cybercue her

EU funded project