Innovative digitale teknologier for sundhed: EIT Digital Summer School Programme

Med udviklingen af e-sundhedssektoren opstår der nye uddannelsesbehov i både industrien og universiteterne med henblik på at tackle teknologiske og designmæssige udfordringer.

Med fremkomsten af e-sundhedssektoren opstår der nye uddannelsesbehov for både industrien og hos uddannelsesinstitutionerne, da der er behov for at udvikle kompetencer til at tackle teknologiske og designmæssige udfordringer. EITs digitale sommerskole har lavet et program som har til formål at give deltagerne et samlet overblik over det teknologiske potentiale og udfordringerne ved information- og kommunikationsteknologier i sundhedssektoren. Hermed vil programmet sideløbende omhandle design- og forretningsaspekter, samt slutbrugernes behov, etik og vedtagelse.

Programmet forløber sig over 14 dage og er baseret på et teambuilding format, der omfatter workshopper og sociale arrangementer, erfaringer, casestudier og besøg hos e-sundhedslaboratorier og e-sundhedsbrugere. Programmet vil bl.a. præsentere deltagere for indhold som:

  • Avanceret IT- og kommunikationsteknologier på sundhedsområdet: AI-metoder og værktøjer til analyse af sundhedsdata.
  • Software/hardwareteknologi til sundhed: biosensorer til mental/fysisk overvågning, X-Reality til kirurgi/motor og kognitiv rehabilitering.
  • Kirurgisk/rehabilitering/assisterende robotteknologi, vedvarende telemonitorering og telemedicin: konversationsteknologi og intelligente objekter til taleterapi.
  • Brugercentreret design/evaluering af e-sundhed.
  • Innovation på sundhedsområdet: Kommunikation, ledelse og iværksættelse.

Talere fra det Polytekniske Universitet i Milano og sundhedscentre og sundhedsindustrien vil holde forelæsninger af for deltagere i programmet. Du kan finde den foreløbige tidsplan for programmet her.

Forudsætninger

EIT's digitale sommerskole er åbent for unge professionelle, samt bachelor, kandidat og ph.d.-studerende, der er interesserede i nye digitale teknologier, og som ønsker at lære, hvordan disse teknologier kan gøres til innovative business-muligheder. Da programmet fokuserer på erhvervslivets innovation og iværksætterånd, kræves der ingen teknisk baggrund eller tidligere kodningskendskab for at deltage i programmet.

Ansøg nu

Send din ansøgning om en plads i programmet senest d. 1. juni 2023

Læs mere om programmet, indlogering og ansøgningsprocessen her

Kursusmodul
Op til fire uger
Nej
Nej
10. juli 2023
Fuldtid
Læringsaktivitet
Nej