Rapport: Der er milliarder af euro at hente i diversitet og inklusion

Løsningen på manglende arbejdskraft i EU ligger lige foran os. Ny rapport fra McKinsey viser, at etniske minoriteter ansættes under deres kompetence niveau.

terninger med teksten inclusion. Ovenpå terningerne står der ludobrikker i forskellige farver

For nyligt publicerede vi en artikel om EQUALIS' rapport, der omhandlede diversitet på arbejdspladsen og de fordele virksomheder kan have ved at inkorporere diversitet i deres teams. I anledning af, at EU hver maj fejre diversitet, er det relevant at nævne McKinsey's  rapport, der kigger på Europas mangel på arbejdstagere, og hvordan etnokulturelle minoriteter kan være løsningen på udfordringen. 

I rapporten fremhæver de, at 29 lande i Europa oplever kompetence mangel. Antallet af ledige stillinger i EU er steget med cirka 70 procent siden 2020, fra 1,7% i 2020 til 2,9% i 2022. Manglen på arbejdskraft rammer særligt software development. Virksomhedsledere forudser mangel på arbejdskraft, som en af de 3 største hindringer for vækst de næste år. Manglen på arbejdskraft er bl.a. et resultat af, at populationen bliver ældre og får færre børn. Men det er også et resultat af, at etnokulturelle minoriteter, der i de vestlige europæiske lande i gennemsnit står får 10% af befolkningen, i højere grad ansættes til job de er overkvalificeret til. 

Højt uddannelsesniveau blandt minoriteter

Graf over uddannelses niveau i europæiske lande. nonminoriteter vs minoriteter.

McKinsey's analyse fandt, at niveauet for videregående uddannelse for etnokulturelle minoriteter varierer fra 24 til 44 procent (bilag 2). I gennemsnit er denne rate lavere end for ikke-minoritetsbefolkningen, men forskellen er relativt lille (tre til ni procentpoint). Danmark er dog her en bemærkelsesværdig undtagelse: I Danmark er raten for fuldførelse af tertiære udannelser for etnokulturelle minoriteter 44 procent, ni procentpoint højere end for ikke-minoritetsbefolkningen (35 procent). Dette er gode tal for integrationen, men for at komme arbejdsmarkedet og individer til gode skal det også afspejles i virksomheder og ikke kun på uddannelses niveau. Her gør Danmark sig også bemærkelsesværdig, men desværre med negativt fortegn.   

Etnokulturelle minoriteter er overkvalificeret

Grafen viser at minoriteter i højere grad er overkvalificeret til deres job, særligt i Danmark.

Etnokulturelle minoriteters kompetencer undervurderes. På trods af matchende niveau af tertiær uddannelse, er der en fejlopfattelse af, at de mangler de nødvendige evner til at kvalificerer sig som kandidater til jobs. Magen til rapporten fra EQUALIS konkluderes det, at etno-minoriteter i højere grad ansættes til jobs de er overkvalificeret til. Det er mere end dobbelt så  sandsynligt, at individer med indvandre baggrund  i Danmark er overkvalificeret til deres job; det vil sige at de havde et tertiært uddannelses niveau, men "low-skill jobs". I Danmark var 8% af etniske danskere overkvalificeret, og næsten en femte del af individer med anden etnisk baggrund. Dermed topper Danmark listen af seks lande (Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Danmark, Italien), i en kategori man nødigt vil være i toppen.  

Trods at etniske minoriteter i højere grad er i jobs, som de er overkvalificeret til, oplever de fortsat højere grad af arbejdsløshed. De har fire gange mere risici for at opleve arbejdsløshed, delvis på baggrund af diskriminition. I Danmark er deres arbejdsdeltagelse 13 procent point lavere. Som resultat af arbejdsmarkedets strukturer, et det næsten 3 gange så sandsynligt, at individer født uden for EU oplever fattigdom.

Det er ikke kun inden EMEs  (etnocultural minority employees)  kommer på arbejdsmarkedet, at de underprioriteres, men også når de er blevet ansat. Eksempelvis er deres løn 9 procent point lavere end etniske danskere. Resultater fra undersøgelsen viser desuden, at flere EMEs overvejer at sige op på deres job inden for det næste år. Vil vi fremme arbejdsstyrken i EU kræver det både, at vi gør en indsats for at eliminere ansættelses bias såvel som at gør arbejdspladsen mere inklusive, så virksomheder kan bibeholde dygtige medarbejdere. 

Med andre ord står vi og sulter foran buffeten: Vi mangler arbejdskraft og kompetencer, samtidig står vi med en stor befolkningsgruppe, der er overkvalificeret til de jobs de besidder og oplever større andel arbejdsløshed. McKinsey estimerer, at EU ved at ansætte 1,6 milioner sandsynligvis vil indtjene  mere end 120 milliarder euro om året, hvoraf 50 milliarder euro ville være virksomhedsprofit, hvis virksomheder hyrer EMEs til at adressere kompetence manglen.     

 Hvad kan vi gøre?

Mckinsey anbefaler 5 dimensioner virksomheder kan bruge til at gøre en indsats for diversitet og inklusion:
1. Strategi: For inklusion skal være klar og handlingsorienteret.  
2. Data: Kan give et overblik over repræsentation i virksomheden.
3. Data drevne initiativer: Til at støtte rekrutering og bibeholdelse af EMEs
4. Governance: Er der klare struktur der sikrer ansvar og resultater på strategien.
5. Sammarbejde med eksterne industrier og bredere sociale initiativer.    


Læs undersøgelsen her.EU funded project